Vil du være børnehaveklasseleder på Nr. Jernløse Skole?

Da vores ene børnehaveklasseleder skal prøve kræfter i Bruxelles, leder vi nu efter dig, der sammen med vores anden børnehaveklasseleder og samskabende pædagog, vil samarbejde om skolens mindste elever på Nr. Jernløse Skole og sikre den bedste skolestart – søde og nysgerrige skolebørn venter på dig!

Den allerbedste skolestart er du med til at give
Efter sommerferien hejser vi flaget og slår klassedørene op til modtagelsen af ca. 44 nye skolebørn til vores to 0. klasser på Nr. Jernløse Skole.

Vi starter skoleåret med udsat klassedannelse, hvilket betyder, at alle 44 skolebørn starter i samme gruppe, og over tid danner vi i fællesskab to rigtig gode klasser – henholdsvis 0.A og O.B. Vi tror på, at det er vejen frem i at danne de stærkeste klassefællesskaber, som skal være et sundt og bærende fundament for de næste 10 års dannelse og uddannelse med Nr. Jernløse Skole.

Du bliver en del af et varmt, humørfyldt og velfungerende klasseteam med den øvrige børnehaveklasseleder, pædagoger og samskabende pædagog. Den samskabende pædagog kender børnene og forældrene allerede fra børnehaven, og følger med ind i klassen frem til efterårsferien.

Du er en glad og nysgerrig børnehaveklasseleder, der er vild med at arbejde efter ”årgangstanken”. Vi er nemlig optagede af de frugtbare, tværgående samarbejder, og er gode til at bruge hinanden, så vores elever oplever den bedste mulighed for at gro i faglighed og fællesskab.

”Vi vil det gode samarbejde – vi kan sagtens lære noget af hinanden”
- Hanne, Børnehaveklasseleder i 0.B


Vil du udvikle skole med os? Kom med – vi er allerede godt i gang!
Vi er en skole midt i en forandringsproces. Vi ønsker at udvikle vores samarbejdskultur og skabe endnu bedre sammenhæng i vores elevers læring og trivsel på tværs og på langs af skolen. Derfor har vi i vores TRIO, i lederteamet og blandt medarbejderne gennem det sidste år, haft et konstant fokus på at udvikle læringsfællesskaber blandt de fagprofessionelle – ja, blandt alle der arbejder på skolen.

Vi er i gang med at udvikle praksis til gavn for alle vores elever, og er i lederteamet meget på banen omkring den praksisnære, pædagogiske ledelse. Vi søger den åbne og interesserede dialog omkring praksis.

Vi uddanner matematik – og danskvejledere, som er med til at styrke fagligheden blandt vores elever fra 0. – 9. klasse, og som er frugtbart udviklingen af vores praksis.
 
Vi er på skolen optaget af det spændende arbejde med at udvikle gode mellemformer, og så skaber vi nye traditioner i vores to afdelinger HUS 1 (0. – 5. klasse) og HUS 2 (6. – 9. klasse), som er den nye organisering af vores skole.

På Nr. Jernløse Skole har vi over 500 elever i to spor fra 0. – 6. klasse og tre spor fra 7. – 9. klasse. SFO1 og SFO2 er en vigtig del af skolens virke, og vi har skolepædagoger med fra 0. – 3. klasse. Pædagogerne løfter mangeartede opgaver omkring trivslen og undervisningen - således har vi også prioriteret socialpædagoger til at varetage trivslen for vores ældre elever.

Vi er en stor landskole med rigtig gode faciliteter ude som inde, og er helt up-to-date på vores fysiske rammer, og på den digitale side har vi chromebooks til alle elever fra 0. – 9. klasse. Vi har et godt samarbejde med vores lokale foreninger, og vi arbejder tæt sammen med Knabstrup og Undløse skole, som er en del af vores fælles skole.

Kort og godt med Nr. Jernløse Skole
  • En dejlig landskole med et sundt værdigrundlag
  • Et undervisningsmiljø i forandring – du er medskaber
  • Et udviklende samarbejde med fokus på læringsfællesskaber
  • Vi arbejder med frihedsforsøget Børnenes skole – læs mere her
  • Gule marker, blå himmel og skyggende træer
  • Altid frisk frugt, te og kaffe og hyggeligt samvær med dine kollegaer i personalerummet
Kom til kaffe og rundvisning 
Kom og bliv vist rundt på den skole og arbejdsplads du kan blive en del af. Kontakt pædagogisk leder, Jakob Sjørslev på tlf. 72 36 75 99.

På vores hjemmeside https://nku.holbaek.dk/ kan du læse mere om vores skole, og på skolens fælles facebookside ”Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse skole samt Undløse Skole-Behandlingshjem” kan du opleve små og store hverdagsfortællinger.

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Ansøgningsfrist 
28. juni 2022.
 
Samtaler 
Vi indkalder løbende 

Opstart 
1. august 2022.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn efter gældende overenskomst. Der indhentes ved ansættelse referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Der indhentes børneattest ved ansættelse. 

Alle kvalificerede ansøgere opfordres til at søge stillingen uanset køn, alder, handicap, etnicitet, politiske og religiøse overbevisninger eller seksuel orientering.

Holbæk Kommune er en kommune med en god balance med Holbæk By og de 17 lokalområder. Holbæk Kommune har ca. 72.500 indbyggere og 4.500 medarbejdere. 
Holbæk Kommune har røgfri arbejdstid. 

Holbæk Kommune er organiseret i seks kerneområder i stedet for traditionelle forvaltninger eller afdelinger som gør, at vi tilstræber at gøre op med strukturer og mønstre, som gør det bøvlet at yde en god og sammenhængende service. Kerneområderne kalder vi Aktiv Hele Livet, Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice, Læring og Trivsel, Social Indsats og Udvikling, Vækst og Bæredygtighed og Kultur, Fritid og Ungeliv. Kerneområderne understøttes af de tre stabsfunktioner Organisationsservice, Økonomi og Ledelsessekretariat og Kommunikation.
Del i dit netværk
Frist:
Kontaktperson:
Jakob Sjørslev Pædagogisk leder, Nr. Jernløse Skole 72367599
Sådan søger du en stilling hos os
Holbæk Kommune ønsker at skabe mangfoldige arbejdspladser og vi ansætter på baggrund af kandidatens kompetencer og vil til enhver tid stræbe efter at ansætte den bedste kvalificerede kandidat til de givne opgaver og kontekst. Alle kvalificerede ansøgere opfordres derfor til at søge stillingen uanset køn, alder, politiske og religiøse overbevisninger, seksuelle orientering, etnicitet, hudfarve, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Personalepolitik
Holbæk Kommunes personalepolitik indeholder vores værdier for, hvordan vi omgås hinanden og borgerne.

Læs personalepolitikken her

I virksomhedspraktik som ledig
Med en virksomhedspraktik har du mulighed for at få snuset til en branche, der interesserer dig, få afprøvet nye arbejdsfelter, få netværkskontakter og måske få foden indenfor i en virksomhed. Jobcenteret i Holbæk Kommune arbejder målrettet med den virksomhedsrettede indsats.

Kontakt jobcenteret for yderligere information
Demo
Holbæk Kommune
Kanalstræde 2
4300 Holbæk
Tlf. 72 36 36 36
Powered by Emply