Dygtige socialrådgivere/formidlere til barselsvikariater til myndighedsområdet i Børn- og Familie- og Ungeområdet

Er du uddannet socialrådgiver eller socialformidler og kunne du tænke dig at arbejde med børn og unge? Vi søger 3-4 barselsvikariater, da vi har gode kollegaer på vej på barselsorlov.  

Vores målgruppe er udsatte børn og familier samt udsatte unge og voksne i alderen 0-25 år. Vi har én stilling på unge/voksenområdet (+18 år) og 2-3 stillinger på børn- og familieområdet (0-17 år).

På børneområdet vil du arbejde med myndighedssagsbehandling med afsæt i servicelovens kapitel 11, hvorefter vi blandt andet bevilger forebyggende foranstaltninger som familiebehandling, aflastning, kontaktperson eller i yderste konsekvens anbringelse. Du vil samarbejde tæt med vores PPR og SSP og interne udfører på området, Familiehuset. Dine arbejdsopgaver vil f.eks. være mødeledelse ifm. partshøringer og opfølgnings- og netværksmøder, varetagelse af vagtfunktion, udarbejdelse af afgørelser, børnefaglige undersøgelser og handleplaner mv. Aktuelt forbereder vi os på vedtagelsen af Barnets lov og de ændringer, denne vil føre med sig.

På unge/voksenområdet vil du ligeledes arbejde med myndighedssagsbehandling med afsæt i servicelovens kapitel 12 om efterværn samt voksenbestemmelserne i servicelovens afsnit fem, hvorefter vi blandt andet bevilger forebyggende foranstaltninger og botilbud. Dine arbejdsopgaver vil f.eks. være mødeledelse på opstarts- og opfølgningsmøder, udarbejdelse af VUM-udredninger og handleplaner. Du vil samarbejde tæt med Uddannelsesvejledningen, SSP og vores beskæftigelsesområde.

I Holbæk Kommune har vi implementeret sammenhængende borgerforløb, som er en samarbejdsform, vi tilbyder borgere og familier, som har flere oftest komplekse sager på tværs af kerneområder. Vi arbejder med Èn plan, én tovholder og ét tværfagligt team. Du skal derfor kunne trives med at koordinere borgers og familiers sager, for dermed at styrke overblik, sammenhæng og progression og formå at møde den enkelte som ekspert i eget liv. Via denne koordinerede sagsbehandling er vi fælles om at støtte op om borgers og familiers trivsel og udvikling med det formål at sikre, at alle mødes relevant i deres behov med henblik på at sikre fastholdelse i skole, uddannelse og beskæftigelse.

Vores målgruppe er udsatte borgere, som har forskellige udfordringer af social- og/eller psykiatrisk karakter og borgere med funktionsnedsættelser af både psykisk og fysisk art.

Dine fremtidige kollegaer er et fantastisk hold medarbejdere med masser af humor og en stor faglig ballast. Vores fælles kendetegn er et godt sammenhold, et stort engagement for opgaven i en fælles målsætning om at gøre en forskel for alle børn og unge, der af forskellige årsager har brug for vores støtte. Generelt er både børn- og familie og ungeområdet som arbejdspladser præget af god stemning og et kollegialt og gensidigt respektfuldt fællesskab med borgeren i centrum.

Vi tilbyder dig:

 • En plads som medspiller på en spændende arbejdsplads i positiv udvikling
 • Fleksibel arbejdstid og fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø
 • Engagerede og fagligt dygtige kolleger i alle aldre
 • Faglig sparring tilpasset dine forudsætninger
 • Afvekslende, spændende og komplekse arbejdsopgaver, der kræver, at du tør tage ansvar, skabe indflydelse og at du har evnen til at netværke bredt
 • Et tilgængeligt og kompetent ledelsesteam
 • Supervision med ekstern supervisor

Vi forventer, at du:

 • Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler
 • Møder borgeren som din vigtigste samarbejdspartner
 • Det er ikke et krav, men en fordel hvis du har viden på de specialiserede områder
 • Har gode kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt
 • Har økonomisk flair og ansvarlighed
 • Har engagement og lyst til at arbejde helhedsorienteret med en ressourcefokuseret tilgang
 • Evner at nytænke dine arbejdsopgaver og besidder fleksibiliteten til at gøre det med kort varsel
 • Har kørekort

Stillingen henhører under kerneområdet Social Indsats og Udvikling, som arbejder med drift og udvikling på det specialiserede socialområde.  Som en stærk medspiller til borgerne og andre aktører på socialområdet har kommunen den opgave at skabe forudsætningerne for, at udsatte børn, unge og voksne kan leve et meningsfuldt liv med udvikling, fællesskaber og udfoldelsesmuligheder.

Praktiske oplysninger:

Vores arbejdsplads ligger i Holbæk by på Jernbanevej tæt på stationen. Vi har fleksibel arbejdstid, dog med daglig telefontid mellem 8.30-10.00. Vi har mulighed for hjemmearbejde, men forventer overvejende fysisk fremmøde.

 Løn ydes efter overenskomst og kvalifikationer.

Der er tale om 3-4 fuldtids barselsvikariater.

Notér i din ansøgning om du søger et vikariat på børn- og familieområdet eller på unge/voksenområdet.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Jimmi Salkvist på telefon 72367175 eller konstitueret afdelingsleder Serpil Kayhan på telefon 72363575.  

Ansøgningsfrist er den 19. februar 2023.

Vi forventer at afholde samtaler den 24. februar 2023 med forventet tiltrædelse 1. april eller hurtigst muligt derefter.    


Alle kvalificerede ansøgere opfordres til at søge stillingen uanset køn, alder, handicap, etnicitet, politiske og religiøse overbevisninger eller seksuel orientering.

Holbæk Kommune er en kommune med en god balance med Holbæk By og de 17 lokalområder. Holbæk Kommune har ca. 72.500 indbyggere og 4.500 medarbejdere. 
Holbæk Kommune har røgfri arbejdstid. 
Holbæk Kommune er organiseret i seks kerneområder i stedet for traditionelle forvaltninger eller afdelinger som gør, at vi tilstræber at gøre op med strukturer og mønstre, som gør det bøvlet at yde en god og sammenhængende service. Kerneområderne kalder vi Aktiv Hele Livet, Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice, Læring og Trivsel, Social Indsats og Udvikling, Vækst og Bæredygtighed og Kultur, Fritid og Ungeliv. Kerneområderne understøttes af de tre stabsfunktioner Organisationsservice, Økonomi og Ledelsessekretariat og Kommunikation.

Ansøg
Del i dit netværk
Frist:
Kontaktperson:
Jimmi Kodjebach Salkvist Afd. Leder - Ungeområdet 72367175
Kontaktperson:
Serpil Kayhan Teamkoordinator - Ungeområdet 72363575
Sådan søger du en stilling hos os
Holbæk Kommune ønsker at skabe mangfoldige arbejdspladser og vi ansætter på baggrund af kandidatens kompetencer og vil til enhver tid stræbe efter at ansætte den bedste kvalificerede kandidat til de givne opgaver og kontekst. Alle kvalificerede ansøgere opfordres derfor til at søge stillingen uanset køn, alder, politiske og religiøse overbevisninger, seksuelle orientering, etnicitet, hudfarve, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Personalepolitik
Holbæk Kommunes personalepolitik indeholder vores værdier for, hvordan vi omgås hinanden og borgerne.

Læs personalepolitikken her

I virksomhedspraktik som ledig
Med en virksomhedspraktik har du mulighed for at få snuset til en branche, der interesserer dig, få afprøvet nye arbejdsfelter, få netværkskontakter og måske få foden indenfor i en virksomhed. Jobcenteret i Holbæk Kommune arbejder målrettet med den virksomhedsrettede indsats.

Kontakt jobcenteret for yderligere information
Holbæk Kommune
Kanalstræde 2
4300 Holbæk
Tlf. 72 36 36 36
Powered by Emply