Tosprogs-pædagog 37 timer til PPR i Holbæk Kommune (genopslag)

Da vi ønsker flere ansøgere, med erfaring fra dagtilbudsområdet, genopslås stillingen.

Hos PPR i Holbæk Kommune søger vi pga. pensionering en tosprogs-pædagog til en 37 timers stilling med start d. 1. september 2022. Stillingen er som udgangspunkt med opgaver i dagtilbudsområdet i Holbæk Kommune, hvor der arbejdes tværfagligt med blandt andre psykologer, ressourcepædagoger, fysio- og ergoterapeuter, logopæder og andre tosprogs-pædagoger.

Du bliver en del af en stor faggruppe med to andre tosprogs-pædagoger og 11 logopæder. Det er et spændende job, hvor opgaverne fx omhandler sprogtilegnelse, sproglige vanskeligheder og kulturel diversitet på tosprogsområdet. Arbejdet foregår altid i samarbejde med pædagogisk personale og forældre.

PPR’s opgave er i samarbejde med forældre, dagtilbud, skoler, sundhedspleje og ungdomsområdet at arbejde for at give børn og unge optimale muligheder for social og følelsesmæssig trivsel, læring og udvikling af egne kompetencer.

Vores udgangspunkt er løsningsorienteret, og vores fokus er derfor altid, hvordan vi kan skabe forandring, i samarbejde med børn, forældre, pædagoger og alle andre omkring børnene. Nogle gange kan dette klares konsultativt, men andre gange kræver dette et individuelt kendskab til barnets særlige behov, derfor laver vi også sprogvurderinger af det enkelte barn og vejleder ud fra denne viden. 

Som tosprogs-pædagog i PPR løfter man en række forskellige opgaver, som fx konsulent, udarbejdelse af undersøgelser, formidling og oplæg samt udførsel af forløb og sparring i praksis. Man deltager desuden i faggruppemøder og intern faglig sparring.

Arbejdet i PPR er meget alsidigt og indebærer høj grad af fleksibilitet, som både betyder høj grad af frihed, men også det dertilhørende ansvar.

Vi ønsker en person med:
  • En pædagogisk uddannelse med erfaring og viden om sprogtilegnelse og tosprogsområdet.
  • Evnen til på en faglig og relationskompetent måde at bringe sin viden i spil i samarbejde med børn, familier og de professionelle.
  • Fleksibilitet og omstillingsparathed.

Vi tilbyder:
  • Et kollegialt fællesskab med fagligt super erfarne og stærke tosprogs-pædagoger og logopæder.
  • Tværfaglighed.
  • Varierende arbejdsopgaver inden for tosprogsområdet.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, herunder principperne for Ny Løn. Der indhentes børneattest ved ansættelse.

Alle kvalificerede ansøgere opfordres til at søge stillingen uanset køn, alder, handicap, etnicitet, politiske og religiøse overbevisninger eller seksuel orientering.

Holbæk Kommune er en kommune med en god balance med Holbæk By og de 17 lokalområder. Holbæk Kommune har ca. 72.500 indbyggere og 4.500 medarbejdere. 
Holbæk Kommune har røgfri arbejdstid. 

Holbæk Kommune er organiseret i seks kerneområder i stedet for traditionelle forvaltninger eller afdelinger som gør, at vi tilstræber at gøre op med strukturer og mønstre, som gør det bøvlet at yde en god og sammenhængende service. Kerneområderne kalder vi Aktiv Hele Livet, Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice, Læring og Trivsel, Social Indsats og Udvikling, Vækst og Bæredygtighed og Kultur, Fritid og Ungeliv. Kerneområderne understøttes af de tre stabsfunktioner Organisationsservice, Økonomi og Ledelsessekretariat og Kommunikation.
Ansøg
Del i dit netværk
Frist:
Kontaktperson:
Lasse Gulstad Larsen Leder PPR 72367196
Kontaktperson:
Naime Gürbüz Sprogkonsulent/ Talepædagog 72367244
Sådan søger du en stilling hos os
Holbæk Kommune ønsker at skabe mangfoldige arbejdspladser og vi ansætter på baggrund af kandidatens kompetencer og vil til enhver tid stræbe efter at ansætte den bedste kvalificerede kandidat til de givne opgaver og kontekst. Alle kvalificerede ansøgere opfordres derfor til at søge stillingen uanset køn, alder, politiske og religiøse overbevisninger, seksuelle orientering, etnicitet, hudfarve, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Personalepolitik
Holbæk Kommunes personalepolitik indeholder vores værdier for, hvordan vi omgås hinanden og borgerne.

Læs personalepolitikken her

I virksomhedspraktik som ledig
Med en virksomhedspraktik har du mulighed for at få snuset til en branche, der interesserer dig, få afprøvet nye arbejdsfelter, få netværkskontakter og måske få foden indenfor i en virksomhed. Jobcenteret i Holbæk Kommune arbejder målrettet med den virksomhedsrettede indsats.

Kontakt jobcenteret for yderligere information
Holbæk Kommune
Kanalstræde 2
4300 Holbæk
Tlf. 72 36 36 36
Powered by Emply